Navigatie overslaan
Stel je vraag: 06-51039071 of vipemmen@sednaemmen.nl
Aanwezig van maandag t/m donderdag
|Home|Informatie|Nieuws|Interviews|Contact
   
Terug naar Interviews

VIP! Emmen in gesprek met Marcel, teamleider Algemene Dienstverlening Slachtofferhulp locatie Beilen

Gepubliceerd op:
Slachtofferhulp is een landelijke organisatie, die is onderverdeeld in zes regio’s. Drenthe valt onder regio Noord, samen met de provincies Groningen en Friesland. Slachtofferhulp heeft een eigen locatie in Beilen, het landelijk kantoor is gevestigd in Utrecht.
Slachtofferhulp vangt slachtoffers, getuigen, nabestaanden en andere betrokkenen op bij een ingrijpende gebeurtenis. Dit kan zijn een verkeerongeval, inbraak, geweldsdelict, beroving, vermissing, zedenzaak of slachtoffers met een zedenverleden. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar voor de politie, waarvan zij de informatie krijgen. De betrokkenen van het incident worden dan actief benaderd door de gedreven vrijwilligers van Slachtofferhulp.
 
De cliënten worden op zowel praktisch, emotioneel als juridisch gebied bijgestaan door de vrijwilligers. Er wordt gekeken naar bijvoorbeeld verzekeringen of dat een uitvaart goed geregeld is. Er wordt uitleg gegeven over het verwerkingsproces en wat de gevolgen kunnen zijn van een traumatische ervaring. En als de dader van de tegenpartij bekend is, worden de cliënten ondersteund tijdens de rechtszaak en worden ze geholpen met een eventuele schriftelijke slachtofferverklaring.
 
In Drenthe zijn 15 enthousiaste vrijwilligers werkzaam binnen de Algemene Dienstverlening en zo’n tien medewerkers binnen de Juridische Dienstverlening van Slachtofferhulp. Zij worden tussen de 8 tot 12 uur ingezet, maar de meesten zetten zich meer uren in en staan meerdere cliënten bij.
 
Elke ochtend hebben twee á drie vrijwilligers bureaudienst. Zij bekijken de nieuwe cliënten en via een computerprogramma worden deze verdeeld over de vrijwilligers, die vervolgens contact opnemen met de cliënten. ‘De bureaudienst is erg belangrijk voor onze vrijwilligers, zij kunnen elkaar dan even zien en spreken, dat doet hun goed. Zij vinden het fijn om andere mensen te ontmoeten. En de vrijwilligers hebben het gevoel echt iets te kunnen betekenen voor de samenleving.’
 
Bij grote calamiteiten, waarbij de burgmeester aanwezig is, is Marcel ook aanwezig. Hij stuurt de vrijwilligers aan, maar zij bieden de slachtoffers alle hulp. ‘Ik mag mezelf zeer gelukkig prijzen met deze vrijwilligers’, zegt Marcel verblijd.
 
‘Wat als er geen vrijwilligers zouden zijn?’ ‘Dan hebben we een heel groot probleem’, zegt Marcel resoluut. ‘Wij zijn afhankelijk van vrijwilligers. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar, slachtoffer dienen vaak direct opgevangen te worden. Bij een grote vraag naar hulp voor slachtoffers kunnen collega’s uit andere provincies bijspringen. Gelukkig hebben we op dit moment voldoende vrijwilligers, maar er gaan er ook wel eens weg, sommige werken hier al meer dan 15 jaar. Dus aanmelden kan altijd.’
 
Bij zijn collega teamleider Juridische Dienstverlening hebben ook twee á drie vrijwilligers bureaudienst, zij verdelen de rechtszaken. De gemotiveerde vrijwilligers gaan met de cliënten mee naar de rechtbank om ze daar bij te staan. Vooraf geven ze uitleg over wat er gebeurt tijdens de rechtszitting en over b.v. wie waar zit. ‘Juridische vrijwilligers kunnen we altijd wel gebruiken, een juridische achtergrond is wenselijk, maar niet per definitie noodzakelijk.’
 
‘Vaak zijn de vrijwilligers oudere mensen die b.v. politie agent of advocaat zijn geweest en na hun pensionering bij Slachtofferhulp komen. Maar we hebben ook medewerkers die het vrijwilligerswerk naast hun betaalde baan doen, dat is ook goed mogelijk. Je moet alleen wel stevig in je schoenen staan.’
 
Als je vrijwilliger wordt bij Slachtofferhulp krijg je eerst een instroomtraining van zes weken, waarbij je één dag in de week naar het hoofdkantoor in Utrecht gaat (of, zoals tijdens corona, de training online volgt). Je wordt begeleid door een praktijkmentor en ook dit is een vrijwilliger. Als de training is afgerond wordt je ingezet. Daarna kan je je nog verder specialiseren in een bepaalde richting, b.v. verkeersongevallen of vermissing. De training is gratis en reiskosten worden vergoed.
Gezien Slachtofferhulp nagenoeg de enige organisatie is die over politiegegevens mag beschikken, is er een geheimhoudingsplicht voor alle werknemers.
 
Op de vraag of Marcel bekend is met VIP! Emmen, antwoord hij : ‘Nee’, maar hij is heel blij dat zij contact hebben gezocht met Slachtofferhulp. Zo kunnen zij, behalve bekendheid geven aan Slachtofferhulp, ook nieuwe vrijwilligers werven. Binnenkort komt de vacature op de site van VIP! Emmen te staan.
 
Ben jij de medemens die zich vrijwillig inzet voor een ander? Bij Slachtofferhulp werkt een bijzondere groep vrijwilligers. Zij maken het verschil voor slachtoffers. Ze luisteren naar de ander, hebben geduld met een ander en gaan daadkrachtig te werk voor een ander.
Help jij slachtoffers graag verder, kijk dan op de site van slachtofferhulp, www.slachtofferhulp.nl, voor meer informatie en onder ’Werken bij’ en vervolgens ‘Word vrijwilliger’ kan je je aanmelden. Houd ook de site van VIP! Emmen, www.vipemmen.nl, in de gaten voor de vacature van Slachtofferhulp. Tevens vind je hier velerlei vrijwilligersvacatures.

 

VIP! Emmen in gesprek met Steffen, secretaris van Vereniging WijkKlikEmmerhout

15-11-2022
Meer weten over hoe een computer/ laptop/ tablet/ iPad of smartphone werkt, wat je er allemaal mee kan of een niet goed werkend apparaat lat…
Lees meer over VIP! Emmen in gesprek met Steffen, secretaris van Vereniging WijkKlikEmmerhout