Navigatie overslaan
Stel je vraag: 06-51039071 of vipemmen@sednaemmen.nl
Aanwezig van maandag t/m donderdag
|Home|Informatie|Nieuws|Interviews|Contact
   
Terug naar Interviews

VIP! Emmen in gesprek met Steffen, secretaris van Vereniging WijkKlikEmmerhout

Gepubliceerd op:

Meer weten over hoe een computer/ laptop/ tablet/ iPad of smartphone werkt, wat je er allemaal mee kan of een niet goed werkend apparaat laten repareren, hiervoor kan je allemaal terecht bij WijkKlik in Emmerhout.

In 2009 begon een groepje vrijwilligers buurtbewoners te helpen met computerproblemen, m.n. ouderen. Toen Steffen in Emmen kwam te wonen heeft hij zich bij deze groep vrijwilligers aangesloten. De vraag naar computerhulp groeide snel en in 2018 is de vereniging WijkKlikEmmerhout opgericht.

WijkKlikEmmerhout, want de vereniging heeft een ‘klik’ met de wijk en de wijkbewoners en er wordt heel wat weg geklikt tijdens de lessen. Bovendien geeft de klik het ‘verbindingsmoment’ met elkaar weer. ‘Wij hebben een leuke, enthousiaste groep vrijwilligers’, zegt Steffen, die zelf ook computerlessen geeft en daarnaast de mensen begeleid en tevens secretaris is. Zijn werkervaring als leerkracht en docent boekhouden komen hier goed van pas.

Ook de andere bestuursleden doen heel veel voor de vereniging, m.n. de voorzitter de heer T. Zwiggelaar en de penningmeester mevrouw H. van der Weide.

Vereniging WijkKlikEmmerhout werkt volledig met vrijwilligers. Zo’n 15 enthousiaste vrijwilligers helpen buurtbewoners, uit verschillende wijken van Emmen, met computerproblemen en vragen over de smartphone. Het contact met andere mensen en anderen iets leren geeft de vrijwilligers veel voldoening en ze hebben een nuttige tijdsbesteding. Tevens leren de vrijwilligers van elkaar en van de vragen die ze krijgen van de deelnemers.

De computerlessen worden vaak één op één of in tweetallen gegeven, zodat iedereen in zijn eigen tempo kan leren. De lessen gaan over verschillende onderwerpen, zoals internetbankieren, mail aanmaken, beeldbellen via WhatsApp, FaceTime of Skypen, afhankelijk van de vraag. Ook uitleg over DigiD, die je steeds vaker nodig hebt bij digitale contacten met de huisarts, het ziekenhuis, de gemeente of de overheid, is mogelijk. Tevens worden er, in kleine groepen, cursussen gegeven in b.v. Word en Excel, tegen een kleine bijdrage, zodat de digitale snelweg ook voor mensen met een zeer kleine beurs toegankelijk is. Er wordt op een leuke, ontspannen manier met elkaar omgegaan. Zo kreeg een cursist het compliment dat ze al heel snel wist hoe ze berichtjes in geheimtaal kon typen. Deze cursist wilde namelijk graag haar Word documenten opleuken met kleuren en had thuis geoefend. Omdat ze geen tekst meer kon zien, dacht ze dat haar laptop stuk wat. Weer bij WijkKlikEmmerhout aangekomen, had Steffen al gauw het euvel gevonden: de cursist had als tekstkleur de kleur wit gekozen.

Voor wijkbewoners is het heel fijn dat ze met computerproblemen niet naar de winkel hoeven en gewoon bij de vereniging terecht kunnen. Het is laagdrempelig en er hangt een gezellige, prettige sfeer.

Er komen dan ook buurtbewoners bij de vereniging die het prettig vinden om met elkaar bij te praten over de computer, maar ook over het weer, de buurt, de bezuinigingen in het algemeen en van henzelf in het bijzonder.

Sinds kort wordt er op de maandagochtend, in samenwerking met Taalpunt van de Bibliotheek, een cursus van tien lessen gegeven voor mensen die, om wat voor reden dan ook, wat meer moeite hebben met lezen en schrijven en rekenen (laaggeletterd zijn) en daardoor ook moeite hebben met de computer en de telefoon (een geringe digitale vaardigheid hebben). De cursus is vooral bedoeld om de mensen op een plezierige manier wat vertrouwder met taal te maken en uiteraard de computer of smartphone beter te leren kennen.

Op maandag- en donderdagmiddag zijn er inloopuren. Dus heb je een vraag over de computer of smartphone, loop dan gerust binnen bij WijkKlikEmmerhout aan De Lemzijde 87/88 in gebouw De Wilker (voorheen Op Eigen Houtje), zij helpen je graag.

Dinsdag- en donderdagochtend worden er cursussen gegeven. Je kan je hiervoor opgeven bij de vereniging of via de site www.wijkklikemmerhout.nl. Kortom, WijkKlikEmmerhout is er voor iedereen die digitaal wijzer wilt worden.

Maar WijkKlikEmmerhout is er ook voor mensen met een beperking, mensen die wat verder van de arbeidsmarkt af staan of een tegenprestatie moeten leveren. Zij kunnen als vrijwilliger hun talenten inzetten en zo een waardevolle inbreng leveren.

Steffen heeft nog heel veel ideeën en kan dan ook nog vele vrijwilligers gebruiken. Met meer vrijwilligers kunnen er ook op andere dagen/ dagdelen computerlessen worden gegeven. Of kan er een FIFA voetbaltoernooi georganiseerd worden voor jongeren, kunnen kinderen leren een website te bouwen, of kan men leren vloggen.

Steffen moet er dan ook niet aan denken als er geen vrijwilligers meer zouden zijn. ‘Dat zou een ramp zijn. In deze tijd hebben we nu eenmaal digitale vaardigheden nodig.’ Hij is blij dat VIP! Emmen er is. ‘Het is een goed hulpmiddel om vrijwilligers te werven.’

Heb jij enige kennis van digitale vaardigheden en kan je deze toepassen, gewone dingen waar vooral senioren tegenaan lopen? Heb jij een luisterend oor en wil jij graag anderen helpen? Ben jij betrouwbaar, geduldig en vriendelijk en wil jij in een leuk en gezellig team werken?

Ga dan eens langs bij één van de inloopuren van WijkKlikEmmerhout op maandag- en donderdagmiddag, of mail naar secretaris@wijkklikemmerhout.nl of bel met Steffen op tel.nr. 06 – 465 51 148.

Meer informatie over WijkKlikEmmerhout vind je op www.wijkklikemmerhout.nl en kijk ook eens op www.emmerhoutspringlevend.nl.

 

VIP! Emmen in gesprek met vrijwilliger Mirjam, secretaris van R.K. parochie Maria, Hertogin van Drenthe

15-11-2022
De R.K. parochie Maria, Hertogin van Drenthe is in 2017 ontstaan door samenvoeging van de vier parochies, St. Joseph in Barger-Compascuum, S…
Lees meer over VIP! Emmen in gesprek met vrijwilliger Mirjam, secretaris van R.K. parochie Maria, Hertogin van Drenthe